Notifications
Clear all

Retningslinjer

Per Schmidt
(@admin)
Medlem Admin

Mindre forseelser:
- Off-topic og rablen bedes holdt ude af seriøse/personlige tråde, men er ellers velkomment i moderat omfang i MAYAN Forum. Ved off-topic/rablen i seriøse/personlige tråde kan det medføre en henstilling fra moderator om at stoppe. Efterkommes denne henstilling ikke, kan moderatoren slette de indlæg, det drejer sig om.
- I visse personlige tråde frabeder trådstarteren sig at blive citeret, og dette bedes man respektere. Citerer man alligevel trådstarter, kan det medføre en henstilling fra moderator om, at man sletter sit citat. Sker dette ikke, vil moderator slette citatet.
- Overophedning/grimt sprogbrug og lignende kan til tider forekomme. En henstilling fra moderator ang. dette skal efterkommes, ellers kan det medføre sletning af indlæg, advarsel eller i grovere eller gentagne tilfælde udelukkelse. Om udelukkelsen bliver kortvarig, længerevarende eller permanent, kommer an på den enkelte situation.

Grovere forseelser:
- Dette skal så vidt muligt være en fri debat, men det kræver også, at du som bruger holder en god tone over for andre. Chikane og mobning af andre brugere vil medføre advarsler med senere bortvisning, hvis advarslen ikke efterfølges. Negativ omtale af andre/tidligere debattører fra andre debatter er heller ikke ønsket her på debatten og vil blive redigeret bort fra indlæggene uden forudgående varsel og medføre henstillinger fra moderatorteamet - og siden hen advarsler m.m., hvis henstillingerne ikke bliver fulgt. Trusler på livet eller trusler af anden negativ karakter, uanset om det foregår åbent eller i kort eller pb, bliver IKKE accepteret her og vil føre til øjeblikkelig permanent bortvisning. Så hold en god tone, i trådene så vel som i kort og pb'er.
- Kommentarer/privatbeskeder/kort, hvor en/flere personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering slettes i det øjeblik, det bliver opdaget, og brugeren bag vil modtage én advarsel. Sker det igen inden for et år, vil man blive udelukket permanent.

Sletning af profil/indlæg/skift af brugernavn:
- Man kan altid få slettet sine indlæg i MAYAN Forum ved at rette henvendelse til @pssl eller @admin. Man kan ligeledes få slettet hele sin profil.
- Man kan vælge at bibeholde startindlæg i populære tråde, hvor der så bliver skiftet TS til admin og startindlæggets tekst evt. anonymiseres.
- Man kan få skiftet sit brugernavn ved at rette henvendelse til @admin.

Reklame:
- Reklame - Aktive brugere må gerne nævne virksomheder, hjemmesider osv. i de tilfælde, det er relevant for tråden. Det er ikke nødvendigt at fjerne vandmærker fra fotos osv.
- Reklame-profiler, hvis eneste formål er at reklamere for en hjemmeside/produkt, tillades ikke. Ved tvivlstilfælde afgøres det af @admin eller en fra moderatorteamet.

Privatliv:
- Her i MAYAN Forum er det altid op til folk selv, om de vil være anonyme eller ej. Det er dog ikke tilladt at hænge andre ud ved at udlevere personlige eller genkendelige oplysninger om dem (herunder også navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser) uden deres samtykke - og specielt ikke, hvis det er af krænkende karakter. Dette gælder OGSÅ screenshots og billeder, der viser og gengiver samtaler med privatpersoner og private brugerprofiler/profiltekster fra/med private brugere på lukkede sites, hvor man skal være medlem for at se det. Sker der alligevel overtrædelser af disse regler, kan indlæggene blive slettet eller redigeret uden varsel. Gentager det sig, på trods af henstillinger fra moderatorteamet, kan det medføre advarsler og/eller udelukkelse fra debatten.

Avatarer:
- Nøgenbilleder er ikke tilladt som avatar. Ligeledes opfordrer vi til ikke at bruge stødende og uanstændige avatarer. Det skal gerne være muligt at bruge den generelle debat uden at skulle tænke på at censurere først af hensyn til omgivelserne.

Signatur:
Det er ikke tilladt at have eksterne links i ens signatur. Kun links til tråde på dette forum er tilladt. Ønsker man at linke til noget uden for debatten, kan det gøres i ens profil, hvor folk selv frivilligt skal klikke ind for at se det.

Citer
Topic starter Lagt op : 24/01/2021 12:08 am