Coronavirus COVID-19

Den nuværende kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ophører den 10. september 2021. Regeringen har besluttet ikke at forlænge denne kategorisering. Det skyldes dels den store vaccinationstilslutning, dels den stærke epidemikontrol.

Fra den 10. september 2021 går MAYAN.DK tilbage til vores normale vilkår og handelsbetingelser.

Læs i øvrigt mere om risikoen for samt anden viden om corona på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

 


18/08-2021

Med over 66% af befolkningen der er færdigvaccinerede vil flokimmunitet blive en realitet. Derfor har vi d.d. besluttet ikke at bruge mundbind mere. Vi følger fortsat udviklingen og indfører de tiltag som kræves når der opfordres hertil.

11/08-2021

Fra på lørdag er det slut med de såkaldte afstandskrav i kultur-, idræts- og foreningslivet.

Reglerne er blevet fjernet, efter at Sundhedsstyrelsen i dag (11/08-21) har ændret sine anbefalinger for afstand i det offentlige rum.

Tidligere var anbefalingen, at man skulle holde én meters afstand til andre mennesker. Men det er nu ændret til, at man blot skal holde afstand til andre, hvor det er muligt.

Det gør det nemmere at afholde møder og arrangementer - og så gør det altså også, at man igen kan fylde teatersale og kirker eller afholde større arrangementer i foreningslivet.

Reglerne fjernes både for siddende og stående gæster. Dog er det stadig sådan, at der til arrangementer med stående gæster højst må være 3.000 personer til stede indendørs og 5.000 udendørs.

01/07-2021

Forsamlingsforbuddet indenfor bliver hævet til 250 personer.
Hidtil har det været på 100 personer. Fra 1. august afskaffes restriktionerne for at samles indendørs helt. Det store forsamlingsforbud fortsætter og har en grænse på maksimalt 500 personer til og med 31. august 2021.

21/05-2021 Forsamlingsforbud

Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
Pr. 11. juni 2021: 100 personer indendørs
Pr. 1. august 2021: Det lille forsamlingsforbud afskaffes

Selvom det lille forsamlingsforbud udfases og afskaffes, så gælder det store forsamlingsforbud fortsat og har en grænse på maksimalt 500 personer til og med 31. august 2021.

5/5-2021 Forsamlingsforbud

Forsamlingsloftet hæves til 25 indendørs og 75 udendørs den 6/5-2021.
Har du lejet et festlokale til et privat arrangement, kan du nu blive, så længe du vil. Ind til nu har du skullet lukke festen klokken 23.00. Men nu kan du blive hængende, så længe du vil, såfremt 'deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet', står der i aftalen.

17/4-2021 Forsamlingsforbud:

21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs.
Lige nu er
loftet på henholdsvis 5 og 10.

6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs.

21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs.

11. juni hæves det til 100 indendørs. Fra den dato gælder forsamlingsloftet ikke længere udendørs.

24/2-2021

Nuværende restriktioner forlænges. Cafeer, restauranter og barer skal holde lukket, men de må gerne sælge takeaway. Der er forbud mod at forsamle sig mere end fem personer i det offentlige rum, hvor man også skal holde to meters afstand til andre mennesker.
Der er ingen grænse i private hjem, men regeringen opfordrer også til, at man overholder grænsen her - såfremt det er muligt.

28/1-2021

Nuværende restriktioner forlænges til og med den 28. februar. Cafeer, restauranter og barer skal holde lukket, men de må gerne sælge takeaway. Der er forbud mod at forsamle sig mere end fem personer i det offentlige rum, hvor man også skal holde to meters afstand til andre mennesker.
Der er ingen grænse i private hjem, men regeringen opfordrer også til, at man overholder grænsen her - såfremt det er muligt.

 

13/1-2021

Nuværende restriktioner forlænges til og med den 7. februar. Cafeer, restauranter og barer skal holde lukket, men de må gerne sælge takeaway. Der er forbud mod at forsamle sig mere end fem personer i det offentlige rum, hvor man også skal holde to meters afstand til andre mennesker.
Der er ingen grænse i private hjem, men regeringen opfordrer også til, at man overholder grænsen her - såfremt det er muligt.

 

05/01-2021

Forsamlingsforbuddet ændres så det fra i dag højst er tilladt at samles 5 personer i det offentlige rum. Der er ingen grænse i private hjem, men regeringen opfordrer også til, at man overholder grænsen her - såfremt det er muligt.

29/12-2020

En række nationale tiltag er gældende til og med 28. februar 2021 herunder forsamlingsforbud, påbud om mundbind og visir mv. Desuden forlænges de skærpede nationale tiltag, der har været gældende frem til og med 3. januar 2021, til nu at gælde frem til og med 17. januar 2021. Dermed opretholdes en markant nedlukning af aktiviteter i Danmark.

 

16/12-2020

Smitten med COVID-19 er stigende i hele landet. På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, indfører regeringen yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Sammen med de eksisterende tiltag er der tale om en samlet nedlukning hen over jul og nytår.

De nye nationale tiltag får ikke betydning for MAYAN.Du kan fortsat bestille og afhente take away, catering, julemad og nytårsmenu. MAYAN er en fødevarer og catering virksomhed og ikke en detail virksomhed. Den nødvendige smitteforebyggende afstand er sikret, da kunder ved afhentning af mad skal forblive i bilen ved afhentning, og MAYANs personale kommer ud med maden til kunderne.

07/12-2020

Forsamlingsloftet er forlænget til og med 28. februar 2021.

Det betyder, at forsamlingsforbuddet i hele landet på 10 personer fastholdes, og det er også myndighedernes anbefaling, at vi ikke samles flere end 10 personer privat.

23/11-2020

Forsamlingsloftet er forlænget til og med 13. december 2020

23/10-2020

Forsamlingsforbud sat ned til 10 personer

Det vil frem til 22. november ikke være tilladt at samles flere end ti personer. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser sænkes fra 200 til 50. Regeringen anbefaler, at man max samles ti personer i private hjem.

25/09-2020

Forsamlingsforbud på 50 - Ikke i private hjem

Myndighederne udvider forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer, så det nu også gælder private arrangementer fra den 26/09-2020 kl. 12.00, der for eksempel holdes i forsamlingshuse. Forbuddet mod at være mere end 50 personer til festen eller begravelsen gælder ikke i private hjem. Alligevel opfordrer sundheds- og ældreminister Magnus Heunickehan til, at man ikke har flere end 50 gæster i sit hjem.

09/09-2020

COVID-19 Julefrokost

COVID-19 (coronavirus) har gjort at vi hos MAYAN har udviklet en særlig julefrokost til private og virksomheder. Julefrokosten 2020 bliver anderledes da COVID-19 i år sætter særlige krav til den måde vi afholder fester og sammenkomster på i 2020. Mange glæder sig hvert år til den store Julebuffet, men af sikkerhedsmæssige årsager kan det være en fordel i år ikke at få den store Julebuffet. MAYAN har derfor udviklet en ny julefrokost  – COVID-19 Julefrokost.

Vi har sammensat 6 forskellige alu-bakker med låg, 3 med kold mad og 3 med lunt mad.
Der er 3 forskellige retter i hver alu-bakke, og standartproduktet er 2 alubakker; 1 alu-bakke med 3 kolde retter og 1 alubakke med 3 lune retter. Man kan herefter tilkøbe ekstra kolde retter og lune retter – eller begge dele således man i alt kommer op på 18 retter.

Når du afhenter/får leveret din COVID-19 Julefrokost er den kolde mad kold og den lune mad varm. Den varme mad leveres i varmekasse således du ikke skal tænke på at varme maden.
Når julefrokosten går i gang udleveres maden til gæsten og hver enkelt gæst har dermed sin egen julebuffet bestående henholdsvis af 6, 9, 12, 15 eller 18 retter mad. På denne måde undgår du/i smittespredning der kan opstå ved en buffet hvor mange mennesker er forsamlet og kan komme i kontakt med hinanden. Ved at gæsten har sig egen julebuffet gør også at gæsten forbliver på sin plads under spisningen, det betyder at du som vært har større kontrol over julefrokosten. MAYAN håber at vores COVID-19 Julefrokost vil hjælpe dig til at få en succesfuld og vellykket julefrokost hjemme hos dig selv eller i jeres virksomhed.

Der er stadig ny coronavirus i Danmark, som kan føre til sygdommen COVID-19, og når mange mennesker er samlet stiger risikoen for smittespredning. Derfor er det vigtigt at forebygge smitte ved private arrangementer og fejringer, fx ved at begrænse antallet af deltagere og sikre, at de deltagene holder 1 meters afstand til hinanden.

 

04/09-2020

Mundbind og handsker - ungarbejdere

Da Nordfyns og Odense kommuner oplever smittestigning for unge indfører MAYAN at alle vores ungarbejdere bære mundbind og handsker i kontakten med vores kunder. Dette er selvfølgelig for at beskytte vores kunder og personale.
Vi følger situationen løbende og håber at smittetallet bliver normaliseret hurtigt.

07/07-2020

Forsamlingsforbuddet gælder nu for flere end 100 personer

Som en del af den gradvise kontrollerede genåbning af Danmark har regeringen planmæssigt valgt at hæve antallet af personer, der må være til stede ved arrangementer. Indtil i dag har det været ulovligt at forsamles flere end 50 personer. Det stiger nu til 100 personer.

Forsamlingsforbuddet gælder fortsat ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, lige som det også fortsat er tilladt at deltage og afvikle arrangementer med op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, som eksempelvis til et bryllup.

10/6-2020

Fest der afholdes hjemme.

Afholder du din fest hjemme, altså såfremt det kun er beboerne i boligen, der har adgang til den eller den tilstødende have. Her er det lovligt at forsamles så mange mennesker, man har lyst til - og ikke mindst til så langt ud på natten, gæsterne nu engang kan holde sig vågne, og så længe ordentbekendtgørelsen bliver overholdt. Det anbefales dog fortsat, at man maksimalt forsamler sig 50 personer ad gangen.

 

8/6-2020

Forsamlingsforbuddet bliver i dag hævet til 50 personer.

Af regeringens forslag fremgår det, at forsamlingsforbuddet hæves yderligere til 100 personer fra den 8. juli og til 200 fra den 8. august i de tilfælde, hvor "arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer". For øvrige arrangementer og forsamlinger vil grænsen fortsat være 100 personer. Samtidig undtages blandt andet selskaber, møder og konferencer, så der bliver mulighed for at samle op til 500 personer ad gangen.

 

28/5

Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt gælder for fødevarevirksomheder, herunder ift. hygiejne. Ifølge retningslinjerne fra Erhvervsministeriet m.fl. er der som udgangspunkt ikke behov for at bruge handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor medarbejdere m.v. har en passende håndhygiejne. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

21/5-2020

Forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 fra 8. juni, mens det forventes hævet yderligere fra 8. juli og igen fra 8. august.

Det viser en aftale for yderligere genåbning af Danmark. Den blev alle Folketingets partier enige om sent onsdag aften efter forhandlinger det meste af dagen. Med aftalen åbnes der for eksempelvis sommerbryllupper, gadefester, fødselsdage og konfirmationsfester. Dog under visse forhold.

23/3-2020

Vi har indført kontaktløs ordreudlevering, så kunderne og ansatte ikke kommer i berøring med hinanden.

 

 

11/3-2020

AFHENTNING AF TAKE AWAY MAD
På baggrund af statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag den 11/3 har MAYAN besluttet at alt afhentning af Take Away mad skal ske fra vores P-plads.

(se billede)
For at undgå at vores kunder kommer til at stå i kø, og dermed muligvis kan smitte hinanden med virus, så kommer vi nu ud til bilen med din mad. Du undgår dermed kontakt med andre kunder og kan trygt afhente din Take Away mad.
Coronavirus smitter IKKE igennem maden, og da MAYAN ikke er en restaurant hvor kunder kan sidde og spise deres mad, fortsætter MAYAN uændret med salg af Take Away mad og catering til fester. Vi tager blot de forebyggende forholdsregler vi kan for at leve op til situationens alvor i denne sag.

 

AFHENTNING AF MAD TIL SELSKABER
Afhentning skal ske i vores butik.
Afsprit venligst hænder inden i tager i dørhåndtaget hos MAYAN.

 

Nyt fra Fødevarestyrelsen:
20/3.2020
Kan man spise sig til et bedre immunforsvar?
Læs artikel.